Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Suport pentru functionarea SMIS in cadrul AM PODCA


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 1094
Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 55641.15
Contributie nationala: 13910.29
Valoare totala eligibila: 69551.44
Cheltuieli neeligibile: 13910.29
Total proiect: 83461.73

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului este asigurarea infrastructurii tehnice adecvate pentru realizarea unui management eficient al Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative in perioada 2007-2013, respectiv asigurarea unei baze tehnice adecvate de functionare a Sistemului Unic de Management al Informatiilor (SMIS). In perspectiva realizarii acestui obiectiv, se vor achizitiona echipamente informatice pentru construirea unei retele informatice care sa asigure functionarea optima a Sistemului Unic de Management al Informatiei in cadrul AMPODCA. Aceste echipamente vor avea rolul de a sustine utilizarea eficienta si eficace a SMIS pe intreaga perioada de implementare a PODCA. Prin asigurarea bazei tehnice adecvate pentru functionarea SMIS in cadrul AM PODCA se va asigura contributia la indeplinirea obiectivului general al programului, acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania, precum si la realizarea obiectivului specific al axei prioritare 2 a programului, respectiv asigurarea unei bune operari a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite un acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale.

Rezultate asteptate: -conditii adecvate IT&C de utilizare a SMIS in cadrul AM PODCA -28 de calculatoare personale achizitionate -20 UPS-uri achizitionate

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 73212.04
Cheltuieli eligibile aprobate: 69551.44
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 55641.15
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 13910.29

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 15-AUG-09 73212.04 25-JAN-10 69551.44 OP 4/08-FEB-10 55641.15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact