Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea capacitatii autoritatii de Certificare si Plata in vederea gestionarii eficiente a Instrumentelor Structurale si de Coeziune


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.4: Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit
Codul SMIS: 1112
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Autoritatea de Certificare si Plata


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 7258481.72
Contributie nationala: 1814620.44
Valoare totala eligibila: 9073102.16
Cheltuieli neeligibile: 3035958.16
Total proiect: 12109060.32

Obiectivul proiectului: Proiectul este in stransa legatura cu indeplinirea obiectivelor majore ale axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.4, urmarind imbunatatirea capacitatii institutionale a Autoritatii de Certificare si Plata. Astfel, imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii Autoritatii de Certificare si Plata este foarte importanta pentru succesul procesului de absorbtiei al fondurilor, prin respectarea regulamentelor si cerintelor relevante pentru protejarea intereselor financiare ale bugetului national si bugetului Uniunii Europene. Obiective specifice: - asigurarea de consultanta pentru Autoritatea de Certificare si Plata cu privire la factorii determinanti in ceea ce priveste certificarea cheltuielilor si dezvoltarea capacitatii personalului de a elabora rapoarte calitatie, in special cu privire la raporatarea fata de Comisia Europeana; - asigurarea de consultanta pentru Autoritatea de Certificare si Plata in vederea acordarii suportului necesar pentru indeplinirea rolului si responsabilitatilor diferitelor institutii implicate in gestionarea instrumentelor structurale, pentru realizarea absorbtiei fondurilor alocate; - acordarea sprijinului de specialitate necesar consolidarii capacitatii de gestionare si control a ACP, in vederea asigurarii unui sistem eficient si eficace la nivelul ACP, prin consultanta "on the desk" si "on the spot", inclusiv transfer de expertiza catre personalul ACP ("training on the job") in principal in domeniile: achizitii publice, management financiar (audit), managementul riscului, nereguli si corectii financiare, juridic si tehnic; - acordarea de consultanta si suport pentru Autoritatea de Certificare si Plata in vederea actualizarii manualelor de proceduri, in vederea acoperirii atributiilor directiei cu privire la gestionarea fondurilor comunitare, din perspectiva experientei si bunei practici plicabile; - asigurarea functionarii Autoritatii de Certificare si Plata.

Rezultate asteptate: Componenta 1:un sistem functional pentru managementul si controlul financiar, la nivelul ACP, in vederea asigurarii certificarii cheltuielilor eligibile provenite din IS si de Coeziune;un sistem functional pentru monitorizarea si verificarea sistmului de management si control financiar cat si a procedurii pentru declaratiile de cheltuieli de catre principalii participanti in procesul de absorbtie al IS si de Coeziune, care sa fie in concordanta cu regulamentele stabilit pentru IS si de Coeziune; manualul de proceduri privind activitatea directiei complet si actualizat in concordanta cu schimbarile care pot aparea in legislatia nationala sau regulamentele europene; personalul directiei capabil sa elaboreze rapoarte calitative in relatia cu CE; un ghid pentru completarea declaratiei de cheltuieli la nivelul ACP; un ghid pentru realizarea misiunilor de control la fata locului; un ghid privind managementul neregulilor, la nivelul ACP;cel putin 10 intalniri organizate in vederea prezntarii si dezbaterii ghidurilor realizate, mai sus mentionate si prezentarea strategiei privind RU si a manualelor imbunatatite;tehnici si metode privind motivarea si retinerea personalului, la nivelul ACP; Strategie realizata privind RU pentru perioada 2010-2012, la nivelul ACP; 60 participari ale personalului ACP la reuniuni organizate la nivel national si european. Componenta 2: 83 statii de lucru desktop, 33 statii de lucru portabile, 12 echipamente multifunctionale- fax, scanner, copiator; 2 videoproiectoare; 10 imprimante laser monocrom A3; 2 imprimante laser color A3; 22 unitati de memorie -HDD externe; 2 reportofoane digitale; 2 camere digitale necesare bunei desfasurari a activitatii zilnice a ACP;materiale consumabile achizitionate; 113 de scaune, 5 cuiere, 10 module pentru birouri, 31 dulapuri;mocheta, ; 7 distrugatoare de doc;jaluzele - aproximativ 111 mp ; conditii logistice pentru functionarea ACP, asigurate. Componenta 3:consolidarea sistemului de management si control financiar la nivelul ACP, in vederea asigurarii certificarii cheltuielilor eligibile incluse in declaratiile de cheltuieli transmise la CE, prin acordare de asistenta de specialitate si expertiza in domeniul achizitiilor publice; proceduri operationale ale ACP modificate din perspectiva ghidurilor referitoare la incheierea programelor operationale, prin transpunerea Deciziei CE nr. 1573/2013 privind aprobarea orientarilor referitoare la incheierea programelor operationale adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea FEDR, a FSE si a FC si a altor reglementari ale CE; 7 workshopuri organizate, cu participarea personalului de specialitate din cadrul ACP, AA, AM, in scopul simul[rii unor conditii ipotetice privind inchiderea fiecarui PO in parte, pentru o medie de 25 participanti/ workshop; strategie de management organizational, functiilor ACP atat pentru perioada de programare 2007-2013, cat si 2014-2020; 4 sesiuni de lucru organizate in vederea elaborarii manualului de proceduri al ACP pentru perioada de programare 2014-2020 desfasurate la sediul ACP, cu participarea la fiecare eveniment a unui numar de aproximativ 15 de reprezentan?i ai ACP, AA, si ai AM; manual de proceduri al ACP pentru realizarea functiilor/activitatilor aferente perioadei de programare 2014-2020; 3 evenimente organizate in vederea prezentarii si dezbaterii manualului actualizat de proceduri al ACP, procedurilor operationale elaborate, precum si prezentarea propunerilor privind imbunatatirea structurii organizatorice si/sau reproiectare a sistemului organizatoric ce trebuie sa raspunda nevoilor ACP pt 2014-2020, pentru o medie de 20 participanti/ eveniment; un eveniment de inchidere a proiectului, organizat pentru un numar de 80 de participanti din grupul tinta, cu scopul prezentarii tuturor rezultatelor atinse in perioada de implementare.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 5576448.32
Cheltuieli eligibile aprobate: 5576448.32
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 4413332.99
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1089822.08

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 15-JUL-09 59087.61 18-SEP-09 59087.61 OP 14/15-DEC-09; OP 15/15-DEC-09 47270.04
1 15-JUL-09 59087.61 18-SEP-09 59087.61 OP 14/15-DEC-09; OP 15/15-DEC-09 47270.04
2 15-DEC-09 10829.61 19-JAN-10 10829.61 OP 1/02-FEB-10 8663.69
3 29-MAR-10 1425.18 13-APR-10 1425.18 OP 13/20-APR-10 1140.14
4 30-JUN-10 985.86 09-JUL-10 985.86 OP 52/26-JUL-10 788.69
5 23-SEP-10 490426.76 25-NOV-10 490426.76 OP 115/25-NOV-10 392341.41
6 28-JAN-11 437604.03 18-FEB-11 437604.03 OP 41/28-FEB-11 350083.22
7 24-MAR-11 635768.28 31-MAY-11 635768.28 OP 42/10-JUN-11; OP 43/10-JUN-11 508614.63
8 22-JUN-11 21701.81 18-JUL-11 21701.81 OP 71/19-JUL-11 17361.45
9 28-SEP-11 67556.03 28-OCT-11 67556.03 OP 12/31-OCT-11 54044.82
10 29-DEC-11 986716.5 17-FEB-12 986716.5 OP 38/21-FEB-12 789373.2
11 30-MAR-12 2148401.41 23-APR-12 2148401.41 OP 80/25-APR-12; OP 81/25-APR-12 1718721.13
12 27-JUN-12 2522.29 18-JUL-12 2522.29 OP 122/20-JUL-12 2017.83
13 01-OCT-12 18854.84 16-NOV-12 18854.84 OP 191/22-NOV-12 132.05
15 28-DEC-12 22485.71 14-FEB-13 22485.71 OP 4/05-APR-13 17988.57
16 19-MAR-13 OP 57/13-JUN-13; OP 58/13-JUN-13 21907.3
17 24-SEP-13 24040.93 05-DEC-13 24040.93 OP 208/23-DEC-13 11837.18
18 21-JAN-14 14978.28 06-JUN-14 14978.28 OP 69/20-JUN-14 11982.62
19 31-MAR-14 44533.17 20-AUG-14 44533.17 OP 181/25-SEP-14; OP 182/25-SEP-14 35626.54
20 30-JUN-14 20254.48 26-AUG-14 20254.48 OP 180/25-SEP-14 16203.58
21 25-SEP-14 169643.75 06-NOV-14 169643.75 OP 308/12-DEC-14 135715
22 30-DEC-14 146558.04 03-APR-15 146558.04 OP 57/22-APR-15 117246.43
23 03-APR-14 158830.93 21-MAY-15 158830.93 OP 88/09-JUN-15; OP 89/09-JUN-15 127064.75
24 02-JUL-15 10285.08 09-JUL-15 10285.08 OP 146/28-JUL-15 8228.06
25 01-OCT-15 23725.82 25-NOV-15 23725.82 OP 271/09-DEC-15 18980.66
14 27-JUN-12 144.31 07-NOV-12 144.31


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact