Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul ADR-BI


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 13418
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 27245.01
Contributie nationala: 6811.25
Valoare totala eligibila: 34056.26
Cheltuieli neeligibile: 6470.22
Total proiect: 40526.48

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv specific dotarea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti- Ilfov cu echipamente TI&C, in vederea operarii eficace si eficiente a SMIS. Contributia la obiectivele specifice ale axei prioritare si la obiectivul global POAT Achizitionarea de echipamente TI&C permite Solicitantului sa atinga un nivel tehnologic necesar pentru o buna operare in SMIS, astfel proiectul contribuind atat la indeplinirea obiectivului axei prioritare 2 din cadrul POAT (de a asigura o buna operare a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite un acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficente a programelor operationale) cat si la indeplinirea obiectivului global POAT (de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania).

Rezultate asteptate: 1. Achizitionarea de calculatoare (cu licente de Windows Vista) si multifunctionale cu functia de imprimare si scanare, asigurata; 2. Activitatea de publicitate a proiectului, asigurata. Ca si rezultate/efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de Organism Intermediar in regiunea Bucuresti Ilfov pentru Programul Operational Regional si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 34056.26
Cheltuieli eligibile aprobate: 34056.26
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 27245.01
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 6811.25

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 06-MAY-10 34056.26 11-JUN-10 34056.26 OP 42/09-JUL-10 27245.01


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact