Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al polului de crestere Brasov


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 14410
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2376962.1
Contributie nationala: 594240.52
Valoare totala eligibila: 2971202.62
Cheltuieli neeligibile: 168988.96
Total proiect: 3140191.58

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii Planului Integrat de Dezvoltare aferent polului de crestere Brasov, prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Centru) si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1, care consta in intarirea capacitatii de coordonare a implementarii Instrumentelor Structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator si, prin acesta, la obiectivul specific POAT, acela de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente, eficace si transparente a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia remunerati conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. 2. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea Departamentului Coordonare Pol de Crestere din cadrul ADR Centru. 3. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia la evenimente si reuniuni referitoare la pregatirea si implementarea PID si a proiectelor aferente asigurata. 4. Rapoarte periodice (lunare/trimestriale/semestriale) sau ad-hoc privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PID elaborate. 5. Coordonatorul de pol sprijinit cu expertiza tehnica in realizarea sarcinilor referitoare la procesul de implementare a PID si a proiectelor aferente si solutionarea problemelor aparute in cursul acestui proces. 6. Reuniuni de lucru/conferinte/evenimente aferente obiectului de activitate al coordonatorului de pol organizate cu succes. 7. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia la reuniuni relevante pentru activitatea sa asigurata. 8. Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia instruit in activitati specifice implementarii in bune conditii a proiectului.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2490770.61
Cheltuieli eligibile aprobate: 2481534.04
Prefinantare platita: 730256.78
Contributie UE rambursata: 1254970.42
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 30167631.58

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-APR-10 25104.01 28-MAY-10 25104.01 OP 29/31-MAY-10 0
2 30-JUN-10 82514.77 02-AUG-10 82514.77 OP 60/16-AUG-10 0
3 18-OCT-10 100709.84 22-OCT-10 100709.84 OP 94/25-OCT-10 47.64
4 31-DEC-10 59826.69 26-JAN-11 59826.69 OP 22/31-JAN-11 0
5 01-APR-11 160928.78 17-MAY-11 160928.78 OP 15/20-MAY-11 42779.64
6 30-JUN-11 164048.62 05-AUG-11 164048.62 OP 98/09-AUG-11 45275.53
7 30-SEP-11 138060.85 22-NOV-11 138060.85 OP 22/24-NOV-11 24485.32
8 31-DEC-11 101691.8 20-JAN-12 101691.8 OP 16/24-JAN-12 0
9 28-MAR-12 102364.55 12-APR-12 102364.55 OP 77/20-APR-12 0
10 02-JUL-12 153230.56 13-SEP-12 143994 OP 147/14-SEP-12 106591.11
11 04-OCT-12 148506.29 07-DEC-12 148506.29 OP 204/11-DEC-12 110200.94
12 07-JAN-13 113211.19 15-FEB-13 113211.19 OP 14/05-APR-13 81964.86
13 01-APR-13 104813.04 07-JUN-13 104813.04 OP 64/13-JUN-13 75246.34
14 01-JUL-13 129763.42 19-SEP-13 129763.42 OP 122/24-SEP-13 95206.65
15 30-SEP-13 130892.87 27-NOV-13 130892.87 OP 156/09-DEC-13 96110.21
16 15-JAN-14 105030.05 15-MAY-14 105030.05 OP 41/27-MAY-14 75419.95
17 31-MAR-14 87164.12 26-MAY-14 87164.12 OP 76/20-JUN-14 61127.2
18 30-JUN-14 108391.16 26-AUG-14 108391.16 OP 163/19-SEP-14 78108.84
19 23-SEP-14 90886.86 02-OCT-14 90886.86 OP 262/22-OCT-14 64105.4
20 23-DEC-14 90780.08 05-FEB-15 90780.08 OP 37/26-FEB-15 64019.95
21 26-MAR-14 79505.74 28-APR-15 79505.74 OP 102/09-JUN-15 63604.59
22 29-JUN-15 113148.06 22-JUL-15 113148.06 OP 170/11-AUG-15 90518.45
23 25-SEP-15 100197.26 09-OCT-15 100197.25 OP 233/21-OCT-15 80157.8
24 29-DEC-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact