Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Constanta


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 14884
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3088623.43
Contributie nationala: 772155.85
Valoare totala eligibila: 3860779.28
Cheltuieli neeligibile: 441140.85
Total proiect: 4301920.13

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Constanta prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Sud-Est) si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia remunerati conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est. 2. Conditii tehnice si logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea Biroului coordonatorului de pol. 3. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia la evenimente, reuniuni si intalniri referitoare la implementarea PID Constanta si a proiectelor aferente asigurata. 4. Rapoarte periodice (trimestrial) sau ad hoc si studii privind stadiul implementarii PID Constanta si proiectelor incluse in PID Constanta elaborate. 5. Coordonatorul de pol sprijinit cu expertiza tehnica in realizarea sarcinilor referitoare la procesul de implementare a PID Constanta si a proiectelor aferente si solutionarea problemelor aparute in cursul acestui proces. 6. Conferinte si evenimente mediatice relevante pentru realizarea activitatii coordonatorului de pol organizate cu succes. 7. Coordonatorul de pol de crestere si personalul de sprijin instruit in vederea asigurarii unui management de calitate al proiectului; 8. Elaborarea unui raport de audit extern; 9. Participarea la reuniunile relevante pentru activitatea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin; 10. Participarea la schimburi de experienta relevante pentru activitatea coordonatorilor de poli de crestere si a persoanlului de sprijin.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2930316.68
Cheltuieli eligibile aprobate: 2919373.45
Prefinantare platita: 940017.9
Contributie UE rambursata: 1302067.16
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 558024.56

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-APR-10 162450.57 28-MAY-10 162450.57 OP 26/31-MAY-10 35958.67
2 30-JUL-10 112726.56 19-AUG-10 112726.56 OP 67/27-AUG-10 0
3 27-OCT-10 130290.7 22-DEC-10 130290.7 OP 142/27-DEC-10 9753.19
4 28-JAN-11 171054.84 22-FEB-11 171054.84 OP 34/25-FEB-11 42364.51
5 28-APR-11 104985.97 28-JUN-11 104985.97 OP 55/29-JUN-11 0
6 26-JUL-11 112958.39 28-SEP-11 112958.39 OP 125/30-SEP-11 0
7 26-OCT-11 116289.18 30-NOV-11 116289.18 OP 64/16-DEC-11 0
8 27-JAN-12 124690.68 28-FEB-12 124690.68 OP 49/29-FEB-12 0
9 27-APR-12 147572.92 28-MAY-12 146520.07 OP 100/29-MAY-12 17347.67
10 30-JUL-12 122626.65 13-SEP-12 113370.33 OP 151/17-SEP-12 80709.42
11 30-OCT-12 145472.89 28-NOV-12 144928.83 OP 200/29-NOV-12 105956.22
12 22-JAN-13 96213.07 12-MAR-13 96123.07 OP 19/05-APR-13 66911.62
13 17-APR-13 125907.32 21-MAY-13 125907.32 OP 61/13-JUN-13 90739.02
14 23-JUL-13 101607.14 12-AUG-13 101607.14 OP 107/14-AUG-13 71298.87
17 24-FEB-14 157709.9 15-MAY-14 157709.9 OP 38/27-MAY-14 116181.08
18 16-APR-14 110122.5 18-JUL-14 110122.5 OP 93/29-JUL-14 78111.16
19 29-JUL-14 121876.7 04-AUG-14 121876.7 OP 160/19-SEP-14 87514.52
20 28-OCT-14 134995.95 05-DEC-14 134995.95 OP 331/12-DEC-14 98009.94
21 30-JAN-15 120740.97 30-MAR-15 120740.97 OP 49/22-APR-15 96592.78
22 30-APR-15 110543.05 09-JUL-15 110543.05 OP 125/28-JUL-15 88434.44
23 12-AUG-15 134271.12 12-OCT-15 134271.12 OP 256/13-NOV-15 107416.9
24 30-OCT-15 135958.94 24-NOV-15 135958.94 OP 264/09-DEC-15 108767.15
15 31-OCT-13 129250.67 16-DEC-13 129250.67
16 04-FEB-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact