Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Formarea continua a personalului Autoritatii de Certificare si Plata in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Structurale si de Coeziune


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 14887
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Autoritatea de Certificare si Plata


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2293416.29
Contributie nationala: 573354.07
Valoare totala eligibila: 2866770.36
Cheltuieli neeligibile: 601069.41
Total proiect: 3467839.77

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in instruirea in principal a personalului Autoritatii de Certificare si Plata (ACP), cat si a personalului altor structuri din cadrul MFP implicate in gestionarea si implementarea instrumentelor structurale, in vederea dobandirii unor cunostinte aprofundate pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din punerea in aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare si a legislatiei nationale. Prin acest obiectiv, proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivului global al Programului Operational Asistenta Tehnica de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. Indeplinirea obiectivelor proiectului contribuie la atingerea scopului axei prioritare 1 a Programului Operational Asistenta Tehnica - pregatirea unui personal inalt calificat, capabil sa implementeze in mod eficient si eficace instrumentele structurale.

Rezultate asteptate: o aproximativ 25 participanti/sesiune la sesiunea de inchidere si cea de deschidere a contractului; o aproximativ 188 participanti la sesiunile de formare - nivel avansat - in domeniul controlului/auditului si managementului financiar al instrumentelor structurale, astfel incat acestia sa-si poata duce la indeplinire intr-o maniera eficace si eficienta responsabilitatile ce ii revin, astfel: - aproximativ 128 participanti la sesiunile de formare in tara; - aproximativ 60 participanti la vizite de studiu in alte state membre ale UE; o aproximativ 80 participanti la sesiunile de formare in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor managementului si personalului de executie care gestioneaza instrumente structurale (dezvoltarea capacitatii manageriale, comunicare intra si inter institutionala, managementul timpului, dezvoltarea lucrului in echipa s.a.); o aproximativ 74 participanti din cadrul ACP la cursuri, seminarii si/sau alte evenimente de formare in domeniul gestionarii si controlului instrumentelor structurale organizate de institutii europene recunoscute in domeniu si obtinerea, dupa caz, de certificari recunoscute international.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2754231.11
Cheltuieli eligibile aprobate: 2754231.11
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2083324.51
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 520831.13

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAY-10 575.25 07-JUN-10 575.25 OP 31/11-JUN-10 460.2
2 25-NOV-10 52058.16 06-JAN-11 52058.16 OP 2/07-JAN-11 41646.53
3 17-FEB-11 12688.26 20-MAY-11 12688.26 OP 27/20-MAY-11 10150.61
4 31-MAY-11 14455.05 28-JUN-11 14455.05 OP 50/28-JUN-11 11564.04
5 30-AUG-11 57152.11 20-OCT-11 57152.11 OP 7/31-OCT-11 45721.69
6 29-FEB-12 46045.82 26-MAR-12 46045.82 OP 65/27-MAR-12 36836.66
7 21-AUG-12 144.31 10-SEP-12 144.31 OP 144/11-SEP-12 115.45
8 05-MAR-13 265272.14 27-MAY-13 265272.14 OP 50/31-MAY-13 212217.71
9 05-JUN-13 148351.06 08-AUG-13 148351.06 OP 103/14-AUG-13 118680.85
10 30-AUG-13 243499.05 11-SEP-13 243499.05 OP 117/20-SEP-13 194799.24
11 05-DEC-13 782597.68 18-DEC-13 782597.68 OP 14/08-APR-14 626078.14
12 04-MAR-14 17988.1 15-MAY-14 17988.1 OP 61/27-MAY-14 14390.48
13 30-MAY-14 442195.27 26-AUG-14 442195.27 OP 229/02-OCT-14 353756.21
14 22-AUG-14 363838.13 13-OCT-14 363838.13 OP 270/28-OCT-14 291070.5
15 28-NOV-14 6176.04 09-DEC-14 6176.04 OP 343/23-DEC-14 4940.83
16 03-MAR-15 1639.1 03-APR-15 1639.1 OP 56/22-APR-15 609.29
17 18-MAY-15 18122.37 21-MAY-15 18122.37 OP 96/09-JUN-15 14497.9
18 04-SEP-15 132235.23 01-OCT-15 132235.23 OP 224/21-OCT-15 105788.18
19 24-NOV-15 149197.98 14-DEC-15 149197.98


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact