Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Ploiesti


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 14888
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3132934.31
Contributie nationala: 783233.58
Valoare totala eligibila: 3916167.89
Cheltuieli neeligibile: 287772.53
Total proiect: 4203940.42

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Ploiesti prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Sud Muntenia) si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia vor fi remunerati conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Remuneratiile coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia vor fi stabilite conform statului de functii al ADR Sud Muntenia aprobat de CDR si se va realiza pe parcursul a 74 de luni. 2. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea biroului coordonatorului de pol. Pentru deplasarile coordonatorului de pol si ale personalului de sprijin al acestuia se va inchiria/achizitiona in leasing un autoturism. 3. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia la reuniuni de lucru, intalniri sau alte evenimente relevante pentru activitatea coordonatorilor polilor de crestere. 4. Rapoarte periodice (lunare/trimestriale/semestriale) sau ad-hoc privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PID, elaborate de birul Coordonatorului polului de crestere din cadrul ADR Sud Muntenia si transmise catre MFE, MDRAP. 5. Evenimente organizate cu succes de coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia. Se vor organiza: seminarii si intalniri de lucru periodice, precum si intalniri anuale. 6. Personal instruit in vederea implementarii in bune conditii a proiectului. 7. Cunostinte dobandite si bune practici asimilate in conformitate cu reglementarile europene necesare asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de implementare a instrumentelor structurale. 8. Vor fi elaborate Strategia/Planul Integrat pentru polul de crestere Ploiesti pentru perioada 2014-2020 si Studiul privind analiza si imbunatatirea cadrului institutional la nivelul polului de crestere, atat in interior cat si in relatie cu alte institutii relevante. 9. Elaborarea unui raport de audit extern.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3207647.88
Cheltuieli eligibile aprobate: 3197616.14
Prefinantare platita: 981533.59
Contributie UE rambursata: 1576559.33
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 639523.22

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-MAR-10 63769.02 27-APR-10 63769.02 OP 15/30-APR-10 0
2 29-JUN-10 122550.68 09-JUL-10 122550.68 OP 53/26-JUL-10 4988.7
3 29-SEP-10 136419.17 19-NOV-10 136419.17 OP 111/22-NOV-10 16083.5
4 21-DEC-10 73560.63 24-JAN-11 73560.63 OP 17/26-JAN-11 0
5 28-MAR-11 170876.05 19-MAY-11 168195.05 OP 28/20-MAY-11 36618.01
6 09-JUN-11 122498.19 26-JUL-11 122219.89 OP 81/27-JUL-11 0
7 16-SEP-11 123480.24 14-OCT-11 123480.24 OP 17/24-NOV-11 813.74
8 13-DEC-11 124587.65 13-JAN-12 124587.65 OP 7/18-JAN-12 1699.67
9 22-MAR-12 121969.67 27-APR-12 121969.67 OP 91/27-APR-12 0
10 18-JUN-12 125624.67 20-JUL-12 121162.16 OP 127/24-JUL-12 0
12 02-NOV-12 142488.91 06-NOV-12 141666.89 OP 184/09-NOV-12 13927.63
13 14-DEC-12 132841.87 15-APR-13 131845.55 OP 43/08-MAY-13 105476.44
14 22-APR-13 183242.48 20-JUN-13 182576.89 OP 82/16-JUL-13 146061.51
16 07-AUG-13 123742.1 09-AUG-13 123742.1 OP 104/14-AUG-13 98993.68
17 12-SEP-13 121872.05 24-OCT-13 121819.05 OP 137/25-NOV-13 97455.24
18 28-NOV-13 132636.28 16-DEC-13 132636.28 OP 194/23-DEC-13 106109.02
20 29-APR-14 131827.47 14-MAY-14 131827.47 OP 35/27-MAY-14 105461.98
21 25-JUL-14 128989.12 20-AUG-14 128989.12 OP 172/19-SEP-14 103191.3
22 01-OCT-14 132287.86 13-OCT-14 132287.86 OP 291/28-OCT-14 105830.29
23 30-DEC-14 124753.67 05-FEB-15 124730.67 OP 40/23-MAR-15 99784.54
24 30-MAR-15 200955 03-JUN-15 200905 OP 121/17-JUN-15 160724
25 30-JUN-15 335761.16 30-JUL-15 335761.16 OP 167/11-AUG-15 268608.93
26 29-SEP-15 130913.94 30-OCT-15 130913.94 OP 237/06-NOV-15 104731.15
15 21-JUN-13
19 27-MAR-14
11 18-SEP-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact