Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finantelor Publice pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 15182
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 5948762
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 5948762
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 5948762

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 5972214
Cheltuieli eligibile aprobate: 5948762
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 5948762
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 15-DEC-09 1379769 23-DEC-09 1379769 OP 16/28-DEC-09 1379769
2 31-MAR-10 587898 26-APR-10 587898 OP 18/04-MAY-10; OP 19/04-MAY-10 587898
3 08-SEP-10 784670 08-SEP-10 784670 OP 79/10-SEP-10 784670
4 01-OCT-10 638283 18-OCT-10 638283 OP 93/21-OCT-10 638283
5 17-DEC-10 578508 31-JAN-11 578508 OP 26/31-JAN-11 578508
6 31-MAR-11 671527 17-MAY-11 671418 OP 6/20-MAY-11; OP 7/20-MAY-11 671418
7 30-JUN-11 534021 01-AUG-11 526512 OP 95/05-AUG-11 526512
8 30-SEP-11 349194 30-NOV-11 333360 OP 48/30-NOV-11 333360
9 28-DEC-11 281539 13-JAN-12 281539 OP 4/17-JAN-12 281539
10 23-APR-12 166805 14-MAY-12 166805 OP 93/16-MAY-12 166805


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact