Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Formarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari in domeniul implementarii proiectelor finantate din Instrumente Structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 15273
Beneficiar: Directia Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2352010.8
Contributie nationala: 588002.71
Valoare totala eligibila: 2940013.51
Cheltuieli neeligibile: 705230.96
Total proiect: 3645244.47

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in asigurarea furnizarii cunostintelor si competentelor adecvate pentru beneficiari si potentiali beneficiari, in managementul proiectelor si al contractelor de achizitii publice, in contextul Instrumentelor Structurale. Obiectivul proiectului: contribuie la asigurarea sprijinului in vederea implementarii eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 prin furnizarea de formare de baza privind pregatirea, managementul si implementarea proiectelor pentru beneficiarii si potentiali beneficiari ai acestor programe.

Rezultate asteptate: 1. Un raport de analiza detaliata a necesitatilor de formare ale potentialilor beneficiari in domeniul managementului proiectelor finantate din instrumente structurale elaborat; 2. 450 persoane din structuri potential beneficiare de instrumente structurale pregatite in identificarea, elaborarea si implementarea proiectelor in contextul instrumentelor structurale. 3. 150 persoane din cadrul autoritatilor publice centrale si locale pregatite in domeniul achizitiilor publice de servicii si bunuri si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora 4. 350 persoane din cadrul beneficiarilor de Instrumente Structurale (care au calitatea de autoritate contractanta) pregatite in domeniul achizitiilor publice de lucrari si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2940013.51
Cheltuieli eligibile aprobate: 2940013.51
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2352010.8
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 588002.71

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-JUL-11 306040 08-SEP-11 306040 OP 112/09-SEP-11 244832
2 30-NOV-11 942731.53 19-DEC-11 942731.53 OP 69/20-DEC-11 754185.22
3 31-JAN-12 900942.35 17-FEB-12 900942.35 OP 37/21-FEB-12 720753.88
4 02-MAY-12 790299.63 18-MAY-12 790299.63 OP 96/21-MAY-12 632239.7


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact