Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al polului de crestere Craiova


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 15276
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2386124.53
Contributie nationala: 596531.13
Valoare totala eligibila: 2982655.66
Cheltuieli neeligibile: 438943.62
Total proiect: 3421599.28

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Craiova prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR SV Oltenia) si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia remunerati conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest. 2. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea compartimentului coordonatorului de pol. 3. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia la intalnirile de lucru prilejuite cu ocazia sprijinirii implementarii proiectelor din PIDU in arealul Polului de Crestere Craiova, la evenimente si reuniuni referitoare la implementarea PID si a proiectelor aferente asigurata, precum si la instruirile coordonatorului de pol si a personalului de sprijin. 4. Rapoarte periodice (semestrial/trimestrial) sau ad hoc privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PID elaborate. 5. Coordonatorul de pol sprijinit cu expertiza tehnica in realizarea sarcinilor referitoare la procesul de implementare a PID si a proiectelor aferente si solutionarea problemelor aparute in cursul acestui proces. 6. Conferinte anuale relevante pentru realizarea activitatii coordonatorului de pol organizate cu succes. 7. Coordonatorul de pol de crestere si personalul de sprijin instruit in vederea asigurarii unui management de calitate al proiectului. 8. Reuniunile relevante pentru activitatea Coordonatorului de Pol de Crestere si a personalului de sprijin. 9. Schimburi de experienta relevante pentru activitatea Coordonatorului de Pol de crestere si a personalului de sprijin. 10. Finantarea si implementarea cu succes a peste 65% din proiecte propuse in PID. 11.Studii elaborate in cadrul proiectului.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2140808.29
Cheltuieli eligibile aprobate: 2088033.69
Prefinantare platita: 482857.75
Contributie UE rambursata: 1171421.05
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 411923.55

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-APR-10 77466.64 14-JUN-10 77466.64 OP 33/18-JUN-10 13687.49
2 16-JUL-10 53019.6 26-AUG-10 53019.6 OP 63/26-AUG-10 0
3 22-NOV-10 63802.18 04-JAN-11 63802.18 OP 3/07-JAN-11 2022.2
4 31-JAN-11 94534.97 22-FEB-11 94534.97 OP 37/25-FEB-11 26608.45
5 26-APR-11 78592.19 29-JUN-11 78592.19 OP 61/30-JUN-11 13854.22
6 28-JUL-11 77912.44 19-SEP-11 77912.44 OP 119/20-SEP-11 13310.42
7 28-OCT-11 61727.87 30-NOV-11 61727.87 OP 45/30-NOV-11 362.77
8 31-JAN-12 55661.96 22-FEB-12 55661.96 OP 46/28-FEB-12 0
9 25-APR-12 49449.4 28-MAY-12 45854.4 OP 98/29-MAY-12 0
10 04-JUL-12 104875.35 28-AUG-12 96106.61 OP 139/31-AUG-12 70300.74
11 26-OCT-12 41584.66 19-NOV-12 41369.5 OP 193/22-NOV-12 26511.05
12 23-JAN-13 69404.25 10-APR-13 67673.12 OP 29/15-APR-13 47553.95
13 17-MAY-13 35820.31 21-MAY-13 35820.31 OP 54/31-MAY-13 22071.7
15 31-JUL-13 124407.99 06-AUG-13 125722.99 OP 93/14-AUG-13 93993.84
16 04-OCT-13 49301.52 24-OCT-13 49283.76 OP 140/25-NOV-13 32842.46
18 04-APR-14 115882.82 15-MAY-14 115882.82 OP 44/27-MAY-14 86121.71
20 30-JUL-14 152104.22 20-AUG-14 152104.22 OP 157/19-SEP-14 115098.83
21 03-OCT-14 53130.42 13-OCT-14 53130.42 OP 288/28-OCT-14 35919.79
24 03-FEB-15 177056.59 09-MAR-15 177056.59 OP 43/22-APR-15 141645.27
25 30-APR-15 41882.73 24-JUN-15 41882.73 OP 128/28-JUL-15 33506.18
27 16-JUN-15 412785.35 02-JUL-15 412785.35 OP 131/28-JUL-15 330228.28
28 01-SEP-15 82227.13 30-SEP-15 82227.13 OP 230/21-OCT-15 65781.7
23 26-JAN-15
17 04-DEC-13 66862.7 18-DEC-13 28415.89
22 05-JAN-15
14 05-JUL-13
19 04-JUL-14
29 09-DEC-15
26 25-MAY-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact