Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Timisoara


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 16322
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1426135.38
Contributie nationala: 356533.85
Valoare totala eligibila: 1782669.23
Cheltuieli neeligibile: 95326.54
Total proiect: 1877995.77

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Timisoara prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Vest) si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia remunerati conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. 2. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea compartimentului coordonatorului de pol. 3. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia la evenimente si reuniuni referitoare la implementarea PID si a proiectelor aferente asigurata. 4. Rapoarte periodice (lunare/trimestriale/semestriale) sau ad hoc privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PID elaborate de CP si transmise catre MFE si MDRAP. 5. Expertize tehnice pe termens scurt realizate pentru sprijinirea activit CP in accelerarea procesului de implementare PID si a proiectelor aferente si solutionarea problemelor aparute in cursul acestuia si pentru actualizarea PID si/sau pentru alte activitati care necesita acest gen de expertiza. 6. Conferinta finala relevanta pentru realizarea activitatii coordonatorului de pol organizata cu succes 7. Sesiuni de instruire si formare profesionala 8. Un raport de audit extern al proiectului 9. Trei reuniuni relevante pentru activitatea coordonatorului de pol organizate 10. Schimburi de experienta la care a participat coordonatorul de pol si personalul de sprijin a acestuia

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1406405.14
Cheltuieli eligibile aprobate: 1401954.57
Prefinantare platita: 495147.56
Contributie UE rambursata: 571362.4
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 264873.63

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-JUL-10 7470.61 03-SEP-10 7470.61 OP 76/09-SEP-10 0
2 15-SEP-10 35281.56 15-SEP-10 35281.56 OP 89/18-OCT-10 0
3 23-DEC-10 57361.89 19-JAN-11 57304.67 OP 8/20-JAN-11 3939.56
4 21-FEB-11 56840.55 16-MAR-11 56840.55 OP 60/18-MAR-11 3568.23
5 30-MAY-11 64014.39 07-JUL-11 64014.39 OP 67/11-JUL-11 9307.34
6 22-SEP-11 61681.78 12-OCT-11 61567.79 OP 8/31-OCT-11 7350.06
7 29-NOV-11 57058.49 15-DEC-11 57058.49 OP 60/16-DEC-11 3742.62
9 22-MAR-12 61029.14 30-MAR-12 61029.08 OP 69/30-MAR-12 6919.09
11 27-JUN-12 73997.01 19-JUL-12 73661.31 OP 124/20-JUL-12 17024.88
12 03-SEP-12 49599.77 08-OCT-12 49599.77 OP 171/10-OCT-12 0
13 05-DEC-12 47224.52 20-FEB-13 47172.1 OP 12/05-APR-13 0
14 05-MAR-13 51362.94 29-APR-13 51361.94 OP 46/08-MAY-13 0
16 31-JUL-13 47396.35 06-AUG-13 47396.35 OP 96/14-AUG-13 30901.42
17 02-SEP-13 62728.34 26-SEP-13 61529.49 OP 128/17-OCT-13 42207.93
20 12-MAY-14 90009.16 16-JUN-14 90009.13 OP 82/20-JUN-14 64991.64
21 05-JUN-14 71738.83 04-AUG-14 71670.3 OP 166/19-SEP-14 50320.58
22 01-SEP-14 78294.05 02-OCT-14 78294.05 OP 259/22-OCT-14 55619.58
23 24-NOV-14 86904.98 09-DEC-14 86275.98 OP 340/23-DEC-14 62005.14
26 06-APR-15 78210.77 08-APR-15 78210.77 OP 108/09-JUN-15 62568.62
27 03-JUN-15 107080.98 03-JUL-15 105355.98 OP 134/28-JUL-15 84284.78
28 03-SEP-15 83376.31 22-OCT-15 83263.66 OP 240/06-NOV-15 66610.93
18 04-DEC-13 77742.72 17-DEC-13 77586.6
24 12-MAR-15
15 05-JUN-13
25 26-MAR-15
8 22-FEB-12
19 03-MAR-14
10 30-MAY-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact