Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POS DRU NE pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 16667
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Nord - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1657168
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1657168
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1657168

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - REGIUNEA NORD-EST .

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1688707
Cheltuieli eligibile aprobate: 1657168
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1657168
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 23-APR-10 467333 14-JUN-10 467333 OP 36/18-JUN-10; OP 37/18-JUN-10 467333
2 27-AUG-10 184686 27-AUG-10 184686 OP 71/31-AUG-10 184686
3 28-OCT-10 160704 29-NOV-10 129270 OP 126/30-NOV-10 129270
4 26-JAN-11 149267 02-MAR-11 149267 OP 45/10-MAR-11 149267
5 03-MAY-11 203294 26-JUL-11 203294 OP 83/27-JUL-11 203294
6 29-JUL-11 172684 26-SEP-11 172579 OP 124/30-SEP-11 172579
7 31-OCT-11 175553 29-NOV-11 175553 OP 44/30-NOV-11 175553
8 27-JAN-12 175186 17-FEB-12 175186 OP 39/21-FEB-12 175186


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact