Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT-OIRPOSDRU pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 17597
Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic - OI POS DRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2355840
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 2355840
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2355840

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul CNDIPT.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2363548
Cheltuieli eligibile aprobate: 2355840
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2355840
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 12-AUG-10 1129455 27-AUG-10 1129455 OP 69/31-AUG-10; OP 70/31-AUG-10 1129455
2 31-AUG-10 171805 09-SEP-10 171805 OP 83/21-SEP-10 171805
3 15-NOV-10 187651 14-DEC-10 187651 OP 136/15-DEC-10 187651
4 28-FEB-11 171833 15-MAR-11 171833 OP 53/18-MAR-11; OP 54/18-MAR-11 171833
5 31-MAY-11 198399 29-JUN-11 190691 OP 57/30-JUN-11 190691
6 31-AUG-11 189067 29-SEP-11 189067 OP 127/30-SEP-11 189067
7 25-NOV-11 179432 08-DEC-11 179432 OP 51/13-DEC-11 179432
8 31-JAN-12 135906 06-FEB-12 135906 OP 32/16-FEB-12 135906


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact