Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ANCS, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 17614
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - DG Organism Intermediar pentru Cercetare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2847092.39
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 2847092.39
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2847092.39

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ANCS.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2901148.39
Cheltuieli eligibile aprobate: 2885696.39
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2847092.39
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-APR-10 1020021.39 26-MAY-10 1020021.39 OP 22/31-MAY-10; OP 23/31-MAY-10 1020021.39
2 19-AUG-10 344454 08-SEP-10 344454 OP 80/10-SEP-10 305850
3 18-NOV-10 243162 23-NOV-10 243162 OP 117/29-NOV-10 243162
4 31-JAN-11 220983 17-FEB-11 220983 OP 30/24-FEB-11 220983
5 29-APR-11 244738 27-MAY-11 244675 OP 39/31-MAY-11 244675
6 29-JUL-11 256485 30-AUG-11 256485 OP 107/30-AUG-11 256485
7 31-OCT-11 261482 29-NOV-11 253789 OP 43/30-NOV-11 253789
8 31-JAN-12 309823 21-MAR-12 302127 OP 63/26-MAR-12 302127


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact