Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Centru pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 17803
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Centru


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1972104.55
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1972104.55
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1972104.55

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POSDRU Centru.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1928256.44
Cheltuieli eligibile aprobate: 1928256.44
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1928256.44
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-JUN-10 782312 21-JUN-10 782312 OP 45/12-JUL-10; OP 46/12-JUL-10 782312
2 25-AUG-10 196532.93 14-SEP-10 196532.93 OP 85/21-SEP-10 196532.93
3 26-NOV-10 153166.71 05-JAN-11 153166.71 OP 6/11-JAN-11 153166.71
4 23-FEB-11 149994.14 17-MAY-11 149994.14 OP 1/20-MAY-11 149994.14
5 02-JUN-11 186622.58 26-JUL-11 186622.58 OP 85/27-JUL-11 186622.58
6 31-OCT-11 176937.65 22-NOV-11 176937.65 OP 24/25-NOV-11 176937.65
7 28-NOV-11 172884.86 15-DEC-11 172884.86 OP 59/16-DEC-11 172884.86
8 30-JAN-12 109805.57 28-FEB-12 109805.57 OP 48/29-FEB-12 109805.57


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact