Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 17804
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - OI POS DRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1035064
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1035064
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1035064

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ANOFM.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1150492
Cheltuieli eligibile aprobate: 1035064
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1035064
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAY-10 463219 18-JUN-10 463219 OP 39/24-JUN-10; OP 40/24-JUN-10 463219
2 27-AUG-10 86518 14-SEP-10 86518 OP 84/21-SEP-10 86518
3 30-NOV-10 91190 06-DEC-10 91190 OP 135/13-DEC-10 91190
4 28-FEB-11 85587 04-MAR-11 85587 OP 21/11-MAR-11; OP 50/11-MAR-11 85587
5 31-MAY-11 88664 29-JUN-11 78889 OP 58/30-JUN-11 78889
6 31-AUG-11 83816 17-OCT-11 30838 OP 6/31-OCT-11 30838
7 30-NOV-11 83167 09-DEC-11 30492 OP 53/13-DEC-11 30492
8 31-JAN-12 168331 27-MAR-12 168331 OP 66/28-MAR-12 168331


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact