Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MAI pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 18194
Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3632727
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 3632727
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3632727

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul MAI.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3797688
Cheltuieli eligibile aprobate: 3719896
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3719896
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 21-JUL-10 1460850 29-JUL-10 1460850 OP 58/10-AUG-10; OP 59/10-AUG-10 1460850
2 23-SEP-10 366484 27-OCT-10 366484 OP 99/28-OCT-10 366484
3 21-DEC-10 339787 25-JAN-11 339787 OP 20/26-JAN-11 339787
4 07-MAR-11 371241 18-MAY-11 371222 OP 13/20-MAY-11; OP 14/20-MAY-11 371222
5 24-JUN-11 385759 14-SEP-11 385482 OP 115/16-SEP-11 385482
6 29-SEP-11 359201 01-NOV-11 281705 OP 15/02-NOV-11 281705
7 04-JAN-12 404405 17-JAN-12 404405 OP 13/24-JAN-12 404405
8 26-JAN-12 109961 20-FEB-12 109961 OP 42/23-FEB-12 109961


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact