Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
sprijin pentru finantarea partiala acheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU BI pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 18685
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POSDRU - Bucuresti Ilfov


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1026981
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1026981
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1026981

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POSDRU BI.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1027354
Cheltuieli eligibile aprobate: 1026981
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1026981
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 06-AUG-10 458301 20-AUG-10 458301 OP 65/27-AUG-10; OP 66/27-AUG-10 458301
2 21-SEP-10 93507 27-OCT-10 93507 OP 100/28-OCT-10 93507
3 13-JAN-11 74582 19-JAN-11 74582 OP 19/26-JAN-11 74582
4 21-MAR-11 76717 18-MAY-11 76640 OP 11/20-MAY-11; OP 12/20-MAY-11 76640
5 10-JUN-11 96979 20-JUL-11 96979 OP 76/22-JUL-11 96979
6 15-SEP-11 97459 14-OCT-11 97163 OP 2/31-OCT-11 97163
7 15-DEC-11 96778 17-JAN-12 96778 OP 14/24-JAN-12 96778
8 27-JAN-12 33031 06-FEB-12 33031 OP 28/16-FEB-12 33031


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact