Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MDRT pentru personalul implicat in gestionarea POR


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 19976
Beneficiar: MDRAP


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 13470003
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 13470003
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 13470003

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul MDRT.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 14273920
Cheltuieli eligibile aprobate: 13470003
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 13470003
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 20-SEP-10 5774505 30-NOV-10 4983457 OP 129/30-NOV-10; OP 130/30-NOV-10 4983457
2 27-DEC-10 706062 25-JAN-11 706062 OP 14/25-JAN-11 706062
3 08-MAR-11 1845686 17-MAY-11 1836653 OP 2/20-MAY-11 1836653
4 12-APR-11 1321225 31-MAY-11 1321225 OP 41/31-MAY-11 1321225
5 22-JUL-11 1511869 06-SEP-11 1511869 OP 111/07-SEP-11 1511869
6 25-OCT-11 1099437 25-NOV-11 1099437 OP 30/29-NOV-11 1099437
7 29-FEB-12 2015136 30-MAR-12 2011300 OP 72/30-MAR-12 2011300


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact