Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 20161
Beneficiar: Ministerul Transporturilor - DG MFE


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 4152471.39
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 4152471.39
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4152471.39

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4443432.37
Cheltuieli eligibile aprobate: 4426290.39
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 4426290.39
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 21-FEB-11 2739266.43 27-MAY-11 2739266.43 OP 37/31-MAY-11 2739266.43
2 28-MAR-11 359578.78 27-MAY-11 359578.78 OP 37/31-MAY-11; OP 38/31-MAY-11 359578.78
3 23-JUN-11 421017.83 20-JUL-11 421017.83 OP 77/22-JUL-11 421017.83
4 26-SEP-11 418138.67 01-NOV-11 400996.69 OP 16/02-NOV-11 400996.69
5 20-DEC-11 356857.96 11-JAN-12 356857.96 OP 2/13-JAN-12 356857.96
6 30-JAN-12 148572.7 06-FEB-12 148572.7 OP 30/16-FEB-12 148572.7


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact