Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Curtea de Conturi a Romaniei pentru personalul Autoritatii de Audit implicat in controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 20162
Beneficiar: Curtea de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 9776972
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 9776972
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 9776972

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Autoritatii de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 13546908
Cheltuieli eligibile aprobate: 9776972
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 9776972
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 26-NOV-10 7190682 21-JUL-11 3462943 OP 79/22-JUL-11 3462943
2 02-MAR-12 2372980 30-MAR-12 2370803 OP 68/30-MAR-12 2370803
3 05-APR-12 798204 17-APR-12 798204 OP 76/20-APR-12 798204
4 05-MAY-12 3185042 27-JUN-12 3145022 OP 114/28-JUN-12 3145022


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact