Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISMB pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21020
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 245254.72
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 245254.72
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 245254.72

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISMB.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 296549
Cheltuieli eligibile aprobate: 296455
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 253805.72
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 18-NOV-10 135189 29-NOV-11 135189 OP 124/30-NOV-10; OP 125/30-NOV-10 135189
2 30-NOV-10 15331 06-DEC-10 15331 OP 133/13-DEC-10 15331
3 28-FEB-11 17837 04-MAR-11 17837 OP 48/11-MAR-11; OP 49/11-MAR-11 17837
4 31-MAY-11 29189 24-JUN-11 29189 OP 49/28-JUN-11 29189
6 01-NOV-12 75231 29-NOV-12 75137 OP 203/03-DEC-12 56259.72
5 09-SEP-11 23772 08-OCT-12 23772


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact