Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Timis pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21021
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Timis


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 284802
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 284802
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 284802

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ Timis.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 284802
Cheltuieli eligibile aprobate: 284802
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 284802
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 16-SEP-10 156620 12-NOV-10 156620 OP 108/22-NOV-10; OP 109/22-NOV-10 156620
2 02-DEC-10 19631 06-DEC-10 19631 OP 134/13-DEC-10 19631
3 24-FEB-11 16350 02-MAR-11 16350 OP 46/11-MAR-11; OP 47/11-MAR-11 16350
4 20-MAY-11 26786 24-JUN-11 26786 OP 44/28-JUN-11 26786
5 26-AUG-11 26277 24-NOV-11 26277 OP 29/29-NOV-11 26277
6 23-NOV-11 22815 08-DEC-11 22815 OP 50/12-DEC-11 22815
7 01-FEB-12 16323 23-APR-12 16323 OP 79/25-APR-12 16323


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact