Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Cluj pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21032
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al judetului Cluj


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 216464.3
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 216464.3
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 216464.3

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ CLUJ - UR POSDRU NV.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 216464.3
Cheltuieli eligibile aprobate: 216464.3
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 216464.3
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 24-SEP-10 116575.65 25-OCT-10 116575.65 OP 97/25-OCT-10; OP 98/25-OCT-10 116575.65
2 29-DEC-10 19527.89 20-JAN-11 19527.89 OP 13/21-JAN-11 19527.89
3 30-MAR-11 16371.46 24-MAY-11 16371.46 OP 34/30-MAY-11 16371.46
4 29-JUN-11 19963.79 26-JUL-11 19963.79 OP 84/27-JUL-11 19963.79
5 03-OCT-11 21816.35 23-NOV-11 21816.35 OP 27/29-NOV-11 21816.35
6 04-JAN-12 22209.16 13-JAN-12 22209.16 OP 6/18-JAN-12 22209.16


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact