Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Braila pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21033
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Braila


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 203112
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 203112
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 203112

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ BRAILA - UR POSDRU SE.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 205759.23
Cheltuieli eligibile aprobate: 203523
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 203523
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 03-DEC-10 121830.23 10-DEC-10 119594 OP 131/10-DEC-10; OP 132/10-DEC-10 119594
2 22-DEC-10 13473 17-JAN-11 13473 OP 12/21-JAN-11 13473
3 20-APR-11 13520 17-MAY-11 13520 OP 3/20-MAY-11; OP 4/20-MAY-11 13520
4 17-JUN-11 13653 26-JUL-11 13653 OP 80/27-JUL-11 13653
5 01-SEP-11 13939 28-NOV-11 13939 OP 35/30-NOV-11 13939
6 02-DEC-11 23625 19-JAN-12 23625 OP 12/24-JAN-12 23625
7 06-FEB-12 5719 25-APR-12 5719 OP 83/26-APR-12 5719


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact