Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Alba pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21034
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Judetului Alba


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 312317.44
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 312317.44
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 312317.44

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ ALBA - UR POSDRU CENTRU.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 315138.44
Cheltuieli eligibile aprobate: 312317.44
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 312317.44
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 18-OCT-10 162628.44 25-OCT-10 162628.44 OP 104/29-OCT-10; OP 105/29-OCT-10 162628.44
2 22-DEC-10 26459 09-FEB-11 24161 OP 27/14-FEB-11 24161
3 01-JUN-11 23976 28-JUN-11 23976 OP 53/29-JUN-11; OP 54/29-JUN-11 23976
4 04-JUL-11 27891 23-AUG-11 27368 OP 104/25-AUG-11 27368
5 31-AUG-11 27891 12-OCT-11 27891 OP 4/31-OCT-11 27891
7 11-OCT-12 27747 19-NOV-12 27747 OP 189/21-NOV-12 27747
8 11-OCT-12 18546 19-NOV-12 18546 OP 190/21-NOV-12 18546
6 02-JUL-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact