Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Mediului si Padurilor pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21035
Beneficiar: MFE - AM POS Mediu


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 12205516
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 12205516
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 12205516

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 12211906
Cheltuieli eligibile aprobate: 12205516
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 12205516
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-10 6707314 28-OCT-10 6707314 OP 101/29-OCT-10; OP 102/29-OCT-10 6707314
2 27-DEC-10 642484 28-JAN-11 642484 OP 25/31-JAN-11 642484
3 31-MAR-11 1024543 19-MAY-11 1021084 OP 25/20-MAY-11; OP 26/20-MAY-11 1021084
4 11-JUL-11 1168648 29-SEP-11 1165717 OP 131/30-SEP-11 1165717
5 06-JAN-12 1167002 02-MAR-12 1167002 OP 57/05-MAR-12 1167002
6 31-JAN-12 1501915 29-FEB-12 1501915 OP 53/29-FEB-12 1501915


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact