Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ NEAMT pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21037
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Neamt


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 237610.32
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 237610.32
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 237610.32

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ NEAMT UR POSDRU NE.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 238356.64
Cheltuieli eligibile aprobate: 237610.32
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 216219.12
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-JUL-10 114231.97 13-OCT-10 113954.61 OP 91/18-OCT-10; OP 92/18-OCT-10 113954.61
2 28-OCT-10 20013.24 29-NOV-10 20013.24 OP 127/30-NOV-10 20013.24
3 11-MAR-11 19105.16 16-MAR-11 19105.16 OP 55/18-MAR-11 19105.16
4 27-APR-11 20832.67 16-SEP-11 20832.67 OP 116/20-SEP-11 20832.67
5 28-JUL-11 21391.2 16-SEP-11 21391.2 OP 117/20-SEP-11 21391.2
6 28-OCT-11 21391.2 08-DEC-11 20922.24 OP 52/13-DEC-11 20922.24
7 10-FEB-12 21391.2 25-APR-12 21391.2 OP 84/26-APR-12 21391.2


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact