Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21051
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 154011.84
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 154011.84
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 154011.84

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj (Unitatea Regionala POSDRU Sud Vest)

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 154056.21
Cheltuieli eligibile aprobate: 154011.84
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 154011.84
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 03-SEP-10 89060.23 28-SEP-10 89060.23 OP 87/30-SEP-10; OP 88/30-SEP-10 89060.23
2 22-NOV-10 16273.12 23-NOV-10 16273.12 OP 118/29-NOV-10 16273.12
3 28-JAN-11 14849.75 10-FEB-11 14805.38 OP 29/18-FEB-11 14805.38
4 29-APR-11 17078.56 24-JUN-11 17078.56 OP 51/28-JUN-11 17078.56
6 26-OCT-11 16794.55 14-MAY-12 16794.55 OP 94/16-MAY-12 16794.55
5 16-AUG-11


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact