Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Calarasi pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 21572
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 222356.07
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 222356.07
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 222356.07

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul ISJ Calarasi.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 239631.28
Cheltuieli eligibile aprobate: 222356.07
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 222356.07
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-OCT-10 120160.34 15-NOV-10 120160.34 OP 106/15-NOV-10; OP 107/15-NOV-10 120160.34
2 24-JAN-11 14212.26 24-JAN-11 14212.26 OP 15/26-JAN-11 14212.26
3 14-APR-11 16385.41 18-MAY-11 16385.41 OP 10/20-MAY-11; OP 9/20-MAY-11 16385.41
4 30-JUN-11 19080.56 20-JUL-11 17590.4 OP 75/22-JUL-11 17590.4
5 30-SEP-11 19083.08 23-NOV-11 5033.03 OP 23/24-NOV-11 5033.03
8 30-MAY-12 50709.63 25-JUN-12 48974.63 OP 107/27-JUN-12 48974.63
6 07-MAY-12
7 24-MAY-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact