Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru personalul implicat un gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 22043
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU - Sud Muntenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1337217
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1337217
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1337217

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1337422
Cheltuieli eligibile aprobate: 1337217
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1337217
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 23-NOV-10 696386 29-NOV-10 696386 OP 122/30-NOV-10; OP 123/30-NOV-10 696386
2 22-DEC-10 81002 26-JAN-11 81002 OP 21/31-JAN-11 81002
3 28-MAR-11 127400 30-JUN-11 127195 OP 64/30-JUN-11; OP 65/30-JUN-11 127195
4 28-JUN-11 131302 20-JUL-11 131302 OP 74/22-JUL-11 131302
5 23-SEP-11 128212 14-OCT-11 128212 OP 1/31-OCT-11 128212
6 12-DEC-11 130137 11-JAN-12 130137 OP 3/13-JAN-12 130137
7 26-JAN-12 42983 08-FEB-12 42983 OP 34/16-FEB-12 42983


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact