Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea SV Oltenia pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 23020
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud-Vest Oltenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1393506
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1393506
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1393506

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POSDRU Regiunea SV Oltenia.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1393506
Cheltuieli eligibile aprobate: 1393506
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1393506
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 24-NOV-10 745529 06-DEC-10 745529 OP 140/27-DEC-10; OP 141/27-DEC-10 745529
2 22-DEC-10 115286 24-JAN-11 115286 OP 16/26-JAN-11 115286
3 18-APR-11 122584 27-MAY-11 122584 OP 40/31-MAY-11 122584
4 11-JUL-11 133620 04-AUG-11 133620 OP 97/05-AUG-11 133620
5 05-OCT-11 136863 25-NOV-11 136863 OP 31/29-NOV-11 136863
6 12-JAN-12 139624 17-FEB-12 139624 OP 41/23-FEB-12 139624


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact