Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al Polului de Crestere Cluj - Napoca


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 23657
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1559453.54
Contributie nationala: 389863.38
Valoare totala eligibila: 1949316.92
Cheltuieli neeligibile: 136743.22
Total proiect: 2086060.14

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Cluj Napoca prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Nord Vest si a personalului de sprijin al acestuia. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Anuntul de recrutare coordonator de pol publicat si organizarea selectiei acestuia realizata. 2. Anuntul/anunturile de recrutare a personalului de sprijin pentru coordonatorul de pol publicate. 3. Remunerarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin realizata. 4. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru buna desfasurare a activitatilor coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia. 5.Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia la evenimente si reuniuni referitoare la implementarea PID si a proiectelor aferente asigurata. 6. Rapoarte periodice (/trimestriale/semestriale/anuale/ad hoc, privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PID, elaborate. 7.Expertiza pe termen scurt si consultanta de specialitate angajate pentru sprijinirea activitatii coordonatorului de pol, in special pentru a sprijini procesul de implementare a PID si a proiectelor aferente si a solutiona problemele aparute in cursul acestui proces. 8. Evenimente sau reuniuni aferente obiectului de activitate al CP referitoare la implementarea PIDU si a proiectelor aferente organizate cu succes, precum si in actualizarea PID-ului. 9.Coordonatorul de pol si personal instruit in vederea implementarii in bune conditii a proiectului. 10. Participarea coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia, la invitatia unor organisme similare din UE, la diverse evenimente/reuniuni/ intalniri de lucru/ actiuni de schimb de experienta relevante pentru activitatea CP asigurata. 11.Raport/rapoarte de audit extern al proiectului realizat/realizate pentru prima parte a perioadei de implementare a proiectului (circa 36 luni). 12. Studiu privind actualizarea PID-ului.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1670868.7
Cheltuieli eligibile aprobate: 1666449.81
Prefinantare platita: 715824.08
Contributie UE rambursata: 461334.5
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 284579.33

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 23-FEB-11 142848.86 20-MAY-11 142848.86 OP 20/20-MAY-11 12018.49
2 21-APR-11 29278.45 27-MAY-11 29278.45 OP 32/27-MAY-11 0
3 10-JUN-11 56519.29 25-AUG-11 56519.29 OP 105/30-AUG-11 0
4 02-NOV-11 60203.38 22-NOV-11 60203.38 OP 25/25-NOV-11 0
5 02-NOV-11 87858.44 23-JAN-12 87858.44 OP 19/25-JAN-12 0
6 23-MAR-12 67529.48 27-APR-12 67529.48 OP 89/27-APR-12 0
7 28-JUN-12 238609.19 10-APR-13 238609.19 OP 32/15-APR-13 159849.66
8 27-SEP-12 13934.31 10-APR-13 13934.31 OP 35/15-APR-13 0
9 02-APR-13 23854.28 13-JUN-13 23843.63 OP 69/14-JUN-13 0
10 29-APR-13 20620.35 13-JUN-13 20620.35 OP 71/14-JUN-13 0
11 20-MAY-13 123062.14 08-AUG-13 123062.14 OP 99/14-AUG-13 0
12 02-JUL-13 23284.45 08-AUG-13 23284.45 OP 101/14-AUG-13 0
13 01-AUG-13 24732.29 19-SEP-13 24732.29 OP 119/24-SEP-13 0
14 04-NOV-13 101097.88 26-MAY-14 101097.88 OP 73/20-JUN-14 33204.05
16 30-APR-14 82192.49 20-AUG-14 82192.49 OP 151/19-SEP-14 18079.74
17 31-JUL-14 96059.02 26-AUG-14 91650.78 OP 154/19-SEP-14 25646.37
18 04-NOV-14 88871.68 02-DEC-14 88871.68 OP 328/12-DEC-14 23423.09
19 03-FEB-15 81721.09 03-APR-15 81721.09 OP 46/22-APR-15 56544.1
20 04-MAY-15 84253.77 21-MAY-15 84253.77 OP 105/09-JUN-15 67403.02
21 03-AUG-15 81457.48 25-AUG-15 81457.48 OP 182/08-SEP-15 65165.98
22 05-NOV-15 94328.53 15-DEC-15 94328.53
15 31-JAN-14 48551.85 20-AUG-14 48551.85


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact