Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor efectuate de OIR POSRDU Regiunea Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 24135
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1352844
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1352844
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1352844

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POSDRU Regiunea Vest.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1364879
Cheltuieli eligibile aprobate: 1352844
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1352844
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JAN-11 762296 18-JAN-11 762296 OP 7/20-JAN-11 762296
2 14-FEB-11 118804 21-FEB-11 118804 OP 32/25-FEB-11; OP 33/25-FEB-11 118804
3 23-MAY-11 125395 29-JUN-11 125395 OP 60/30-JUN-11 125395
4 11-AUG-11 132310 24-NOV-11 120346 OP 28/29-NOV-11 120346
5 08-DEC-11 113928 15-DEC-11 113857 OP 58/16-DEC-11 113857
6 25-JAN-12 112146 10-FEB-12 112146 OP 35/16-FEB-12 112146


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact