Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MCSI pentru personalul implicat in gestionarea Instrumentelor Structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 24255
Beneficiar: Ministerul pentru Societatea Informationala - DG OI PSI


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1581989.72
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1581989.72
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1581989.72

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1536910.43
Cheltuieli eligibile aprobate: 1536910.43
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1536910.43
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 27-JUN-11 931010.49 18-JUL-11 931010.49 OP 72/19-JUL-11; OP 73/19-JUL-11 931010.49
2 27-JUN-11 139021.17 18-JUL-11 139021.17 OP 72/19-JUL-11; OP 73/19-JUL-11 139021.17
3 28-JUN-11 140828.47 29-JUN-11 140828.47 OP 59/30-JUN-11 140828.47
4 31-AUG-11 134309.8 24-JAN-12 134309.8 OP 23/27-JAN-12 134309.8
5 30-NOV-11 140169.89 24-JAN-12 140169.89 OP 24/27-JAN-12 140169.89
6 24-FEB-12 51570.61 27-MAR-12 51570.61 OP 67/28-MAR-12 51570.61


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact