Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare si mentenanta pentru SMIS - CSNR


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.1: Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale
Codul SMIS: 24256
Beneficiar: DGCSAT/ SCS / DTICS


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 296212.8
Contributie nationala: 74053.2
Valoare totala eligibila: 370266
Cheltuieli neeligibile: 88863.84
Total proiect: 459129.84

Obiectivul proiectului: Obiectivul acestui proiect este de a realiza ajustarile si modificarile necesare pentru facilitarea introducerii de date in SMIS-CSNR si pentru adaptarea aplicatiei si rapoartelor la noi cerinte generate de modificarile intervenite in procedurile institutiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale si in regulamentele comunitare, luand in considerare si feedback-ul furnizat de utilizatori in procesul de utilizare efectiva a sistemului. Se are astfel in vedere asigurarea functionarii corespunzatoare a Sistemului Unic de Management al Informatiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR), in calitatea sa de instrument menit sa sprijine coordonarea si implementarea instrumentelor structurale in Romania.

Rezultate asteptate: Activitatea 0 Initierea si finalizarea proiectului 1. O instanta de testare pregatita. Activitatea 1 Identificarea si implementarea nevoilor imediate de dezvoltare pentru SMIS-CSNR 2. Furnizarea unei versiuni imbunatatite a SMIS-CSNR, rezultata in urma ajustarii si modificarii aplicatiei si rapoartelor pentru facilitarea introducerii de date in sistem si pentru adaptarea aplicatiei si rapoartelor la noi cerinte generate de modificarile intervenite in procedurile institutiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale si in regulamentele comunitare. Activitatea 2 Asigurarea mentenantei SMIS-CSNR 3. Asigurarea functionarii optime a aplicatiei pe parcursul derularii proiectului.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 370266
Cheltuieli eligibile aprobate: 370266
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 296212.8
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 74053.2

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 28-FEB-11 370266 17-MAY-11 370266 OP 24/20-MAY-11 296212.8


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact