Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 24692
Beneficiar: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 6718203.69
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 6718203.69
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 6718203.69

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri..

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 6734646.69
Cheltuieli eligibile aprobate: 6734646.69
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 6734646.69
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 26-NOV-10 3702085.89 22-FEB-11 3702085.89 OP 44/28-FEB-11 3702085.89
2 23-FEB-11 526244.68 18-MAY-11 526244.68 OP 31/27-MAY-11 526244.68
3 01-JUN-11 684999.19 24-JUN-11 684999.19 OP 52/28-JUN-11 684999.19
4 12-OCT-11 727732.17 25-NOV-11 727732.17 OP 32/29-NOV-11 727732.17
5 25-NOV-11 634781.2 23-JAN-12 634781.2 OP 18/25-JAN-12 634781.2
6 01-FEB-12 458803.56 06-FEB-12 458803.56 OP 31/16-FEB-12 458803.56


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact