Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POS DRU Regiunea S-E pentru personalul implicat in gestionarea Instrumentelor Structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 24783
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1443620
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1443620
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1443620

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POS DRU Regiunea S-E.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1443620
Cheltuieli eligibile aprobate: 1443620
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1443620
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 03-DEC-10 686437 15-DEC-10 686437 OP 138/21-DEC-10; OP 139/21-DEC-10 686437
2 20-DEC-10 126005 11-JAN-11 126005 OP 11/21-JAN-11 126005
3 15-MAR-11 133868 24-JUN-11 133868 OP 45/28-JUN-11; OP 46/28-JUN-11 133868
4 06-JUN-11 150920 27-JUL-11 150920 OP 86/28-JUL-11 150920
5 23-SEP-11 147623 28-NOV-11 147623 OP 34/29-NOV-11 147623
6 15-DEC-11 148613 13-JAN-12 148613 OP 11/24-JAN-12 148613
7 06-JAN-12 50154 06-FEB-12 50154 OP 27/16-FEB-12 50154


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact