Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU NV pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 28582
Beneficiar: Organism Intermediar Regional POS DRU Nord-Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1385100
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1385100
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1385100

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune -Obiectivul Convergenta, din cadrul OIR POS DRU NV.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1385100
Cheltuieli eligibile aprobate: 1385100
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1385100
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 22-FEB-11 832919 10-MAR-11 832919 OP 56/18-MAR-11 832919
2 15-APR-11 133554 24-JUN-11 133554 OP 47/28-JUN-11; OP 48/28-JUN-11 133554
3 15-JUL-11 139119 21-SEP-11 139119 OP 122/23-SEP-11 139119
4 10-OCT-11 140959 28-NOV-11 140959 OP 33/29-NOV-11 140959
5 01-FEB-12 138549 26-MAR-12 138549 OP 64/27-MAR-12 138549


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact