Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitionarea de echipamente si servicii TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul ADR Centru


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 30093
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 48300.48
Contributie nationala: 12075.12
Valoare totala eligibila: 60375.6
Cheltuieli neeligibile: 14490.15
Total proiect: 74865.75

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea bunei functionari a SMIS in cadrul ADR Centru in calitate de Organism Intermediar al POR 2007 - 2013, prin achizitionarea si instalarea echipamentelor si licentelor TI&C, precum si a serviciilor necesare pentru operarea corecta si eficienta a sistemului SMIS. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 2, care consta in asigurarea unei bune operari a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite un acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale si, prin acesta, la obiectivul specific POAT, acela de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente, eficace si transparente a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Echipamente si licente TI&C achizitionate pentru personalul OI-ADR Centru care introduce date in SMIS. 2.Managementul proiectului asigurat, acest lucru insemnand: informarea si publicitatea proiectului asigurata, cererea de pre-finantare transmisa la AM POAT, cererile de rambursare si rapoartele de progres ale proiectului elaborate si transmise la AM POAT.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 60375.6
Cheltuieli eligibile aprobate: 60375.6
Prefinantare platita: 21573
Contributie UE rambursata: 26727.48
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 12075.12

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 07-JUL-11 60375.6 29-SEP-11 60375.6 OP 128/30-SEP-11 26727.48


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact