Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru actualizarea informatiilor in SMIS - CSNR


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.2: Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori
Codul SMIS: 31644
Beneficiar: DGCSAT/ SCS / DTICS


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 212736
Contributie nationala: 53184
Valoare totala eligibila: 265920
Cheltuieli neeligibile: 63820.8
Total proiect: 329740.8

Obiectivul proiectului: Obiectivul specific al acestui proiect este introducerea in Sistemul Unic de Management al Informatiei SMIS-CSNR a datelor la zi aferente proiectelor, cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres depuse in cadrul programelor operationale finantate prin instrumente structurale, conform solicitarilor structurilor utilizatoare, in vederea respectarii cerintelor Comisiei Europene. Acest proiect sprijina Unitatea Centrala SMIS in asigurarea sprijinului pentru utilizatori, astfel incat SMIS sa functioneze in timp real, ceea ce va permite functionarea corespunzatoare a sistemelor de management si control, in conformitate cu cerintele din reglementarile comunitare.

Rezultate asteptate: Rezultatul pentru Activitatea 1 - introducerea de date in sistemul informatic, conform solicitarilor structurilor utilizatoare.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 265920
Cheltuieli eligibile aprobate: 265920
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 212736
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 53184

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 19-SEP-11 36020 31-OCT-11 36020 OP 14/31-OCT-11 28816
2 19-JUN-12 229900 27-JUL-12 229900 OP 131/27-JUL-12 183920


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact