Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 31882
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 34864.96
Contributie nationala: 8716.24
Valoare totala eligibila: 43581.2
Cheltuieli neeligibile: 10459.49
Total proiect: 54040.69

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv specific dotarea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est cu echipamente TI&C, hardware si software, in vederea operarii corecte, eficace si eficiente a SMIS. Contributia la obiectivele specifice ale axei prioritare si la obiectivul POAT Achizitionarea de echipamente TI&C permite Solicitantului sa atinga un nivel tehnologic necesar pentru o buna operare in SMIS, astfel proiectul contribuind atat la indeplinirea obiectivului axei prioritare 2 din cadrul POAT (de a asigura o buna operare a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale), cat si la indeplinirea obiectivului global POAT (de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania).

Rezultate asteptate: Achizitionarea de calculatoare (cu sistem de operare inclus),imprimante de retea si imprimante multifunctionale de retea (cu functie de scanare si copiere), asigurata; Ca rezultate / efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 43581.2
Cheltuieli eligibile aprobate: 43581.2
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 34864.96
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 8716.24

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 06-OCT-11 43581.2 25-JAN-12 43581.2 OP 25/27-JAN-12 34864.96


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact