Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru realizarea schimbului de experienta cu alte State Membre ale UE in vederea imbunatatirii coordonarii, gestionarii si controlului instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 33792
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 139232.71
Contributie nationala: 34808.18
Valoare totala eligibila: 174040.89
Cheltuieli neeligibile: 33994.93
Total proiect: 208035.82

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in sprijinirea realizarii schimbului de experienta in vederea imbunatatirii procesului de coordonarea, management si control al instrumentelor structurale contribuind la eficientizarea implementarii si cresterea absorbtiei acestor fonduri in Romania.

Rezultate asteptate: - 10 evenimente organizate axate pe schimbul de experienta cu reprezentanti din alte State Membre ale Uniunii Europene in domeniul coordonarii, gestionarii si controlului instrumentelor structurale. - Participare asigurata la evenimente axate pe schimbul de experienta organizate de alte State Membre ale Uniunii Europene in domeniul coordonarii, gestionarii si controlului instrumentelor structurale pentru personalul ACIS, AM POAT si/sau alte structuri implicate in domeniul instrumentelor structurale.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 176140.39
Cheltuieli eligibile aprobate: 176140.39
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 140912.31
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 35228.08

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 18-MAR-11 105485.92 17-MAY-11 105485.92 OP 8/20-MAY-11 84388.74
2 30-JUN-11 8470.05 07-SEP-11 8470.05 OP 113/09-SEP-11; OP 114/09-SEP-11 6776.04
3 23-DEC-11 9599.19 23-JAN-12 9599.19 OP 21/25-JAN-12 7679.35
4 31-JUL-12 4859.58 23-AUG-12 4859.58 OP 138/24-AUG-12 3887.66
5 30-APR-13 17677.27 03-JUL-13 17677.27 OP 91/02-AUG-13 14141.82
7 01-AUG-13 30048.38 10-SEP-13 30048.38 OP 113/20-SEP-13 24038.7
6 01-JUL-13


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact