Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea capacitatii pentru analiza cost-beneficiu


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 34843
Beneficiar: Unitatea Centrala de Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3570829.83
Contributie nationala: 892707.45
Valoare totala eligibila: 4463537.28
Cheltuieli neeligibile: 1071248.95
Total proiect: 5534786.23

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a imbunatati instrumentele care servesc la luarea deciziilor privind necesitatea si oportunitatea finantarii din instrumentele structurale a proiectelor de investitii si de a asigura formarea profesionala privind aspecte comune structurilor implicate in gestionarea si implementarea instrumentelor structurale, autoritati de management, organisme intermediare, alte structuri, precum si beneficiarilor potentiali ai FSC. Obiectivul specific al proiectului este de de a imbunatatii si dezvolta cadrul metodologic comun de realizare si utilizare a Analizei Cost - Beneficiu (ACB) si cresterea capacitatii profesionale de elaborare si utilizare a ACB in procesul de evaluare a proiectelor de investitii prin activitati de instruire.

Rezultate asteptate: R.1.1. Raport de evaluare a eficientei si eficacitatii practicii referitoare la ACB, elaborat; R.1.2. Studiu privind ratele de actualizare financiara si economica, elaborat; R.1.3. Studiu privind rata interna de rentabilitate, elaborat; R.1.4. Documente metodologice (lucrari clarificatoare si studii de caz) elaborate; R.1.5. Manuale privind Analiza Cost - Eficacitate si Analiza Multicriteriala, elaborate; R.2. Ghidul UE privind ACB tradus in limba romana; R.3. 300 persoane din cadrul structurilor de gestionare a instrumentelor si potentialilor beneficiari ai instrumentelor instruite in domeniul analizei cost ? beneficiu R.4. Ateliere de lucru privind diseminarea rezultatelor organizate

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4463537.28
Cheltuieli eligibile aprobate: 4463537.28
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3570829.83
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 892707.45

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-JUL-11 413607.84 29-JUL-11 413607.84 OP 92/03-AUG-11 330886.27
2 20-SEP-11 233375.34 12-OCT-11 233375.34 OP 5/31-OCT-11 186700.27
3 28-DEC-11 899514.66 26-JAN-12 899514.66 OP 26/16-FEB-12 719611.73
4 28-JUN-12 1505273.87 26-JUL-12 1505273.87 OP 130/27-JUL-12 1204219.1
5 28-SEP-12 1411765.57 17-OCT-12 1411765.57 OP 176/18-OCT-12 1129412.46


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact