Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea infrastructurii informatice pentru functionarea SMIS la nivelul ADR Sud-Est


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 35252
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 74506
Contributie nationala: 18626.5
Valoare totala eligibila: 93132.5
Cheltuieli neeligibile: 22351.81
Total proiect: 115484.31

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea bunei functionari a SMIS in cadrul ADR Sud-Est in calitate de OI POR Regiunea Sud-Est, prin achizitionarea si instalarea echipamentelor si licentelor TI&C. Implementarea acestui proiect va contribui la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 2, respectiv, asigurarea unei bune operari a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite un acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale si, prin acesta, la obiectivul specific POAT, de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente, eficace si transparente a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: In urma implementarii proiectului, se vor achizitiona un numar de 15 sisteme de calcul si 4 imprimante, pentru personalul cu atributii in introducerea datelor in SMIS. Totodata, vor fi respectate obligatiile contractuale privind publicitatea proiectului in presa scrisa.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 93132.5
Cheltuieli eligibile aprobate: 93132.5
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 65026
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 18626.5

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 03-NOV-11 85311.78 22-DEC-11 85311.78 OP 71/28-DEC-11 58769.42
2 30-NOV-11 7820.72 22-DEC-11 7820.72 OP 76/28-DEC-11 6256.58


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact