Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 35292
Beneficiar: Autoritatea nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3345789.42
Contributie nationala: 836447.36
Valoare totala eligibila: 4182236.78
Cheltuieli neeligibile: 1688898.74
Total proiect: 5871135.52

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in acordarea de asistenta pentru intarirea si dezvoltarea capacitatii de achizitii publice a autoritatilor contractante, implicate in gestionarea proiectelor finantate din instrumente structurale, la nivel central si local inscriindu-se in obiectivul global al Programului Operational Asistenta Tehnica. Obiectivele specifice ale proiectului sunt : - Identificarea problemelor cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, beneficiare de proiecte finantate din instrumente structurale in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora. - Optimizarea activitatii de achizitii publice a factorilor implicati in gestionarea de proiecte finantate din instrumente structurale prin: o diseminarea celor mai bune practici in domeniul achizitiilor publice finantate din instrumente structurale, eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare A.N.R.M.A.P., C.N.S.C., U.C.V.A.P, ACIS, ACP si AA; o aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice, organizarea de schimburi de experienta pe probleme legate de achizitiile publice finantate din instrumente structurale. - Organizarea unui punct de help desk permanent cu acces pentru toate autoritatile contractante implicate in gestionarea proiectelor finantate din instrumente structurale, de la nivel central sau local. Prin obiectivele sale proiectul contribuie la asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare, precum si la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al POAT. Totodata prin obiectivele sale specifice, proiectul va contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator asigurarii unui nivel ridicat de experienta si cunostinte in domeniul achizitiilor publice pentru actorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in concordanta cu obiectivul Axei Prioritare 1 a POAT.

Rezultate asteptate: Rezultate activitatea 1 1.1. Raport privind problemele in domeniul achizitiilor publice specifice fiecarei Autoritati de Management respectiv beneficiarlor proiectelor finantate prin PO. 1.2. Strategie privind problemele cu care se confrunta autoritatile contractante beneficiare de finantari din IS in dom achizitiilor publice si masuri de solutionare a acestora. 1.3. Raport privind motivele de anulare a proced de atribuire pentru contr aferente proiectelor finantate din IS. 1.4. Culegere de jurisprudenta (ghid) privind modul de sesizare a Curtii Europeana de Justitie a UE, precum si aspecte de natura procedurala a solutionarii cererilor in materia achiz publ (inclusiv tiparirea a 1000 exemplare si distribuirea lor catre pp AC benef a finan din IS si operatori economici selectati). 1.5 Codul achizitiilor publice din Romania, cu postarea acestuia pe site-ul ANRMAP. Rezultate activitatea 2 2.1. Raport privind principalele tipuri de proiecte identificate la nivelul fiecarei AM. 2.2. Specificatii teh standardizate, elab. 2.3. Modele standardizate de contracte pentru principalele tipuri de proiecte, elab. Rezultate activitatea 3 3.1.Raport privind bunele practici in domeniul achiz publ aferente proiectelor finantate din IS identificate. 3.2. Ghid de bune practici in dom achiz publ finantate din IS, elab. 3.3. Un nr de 8 evenim la nivelul reg de dezv pentru diseminarea rez proiectului pentru un nr. de 800 persoane implicate in procesul de achiz publ pentru proiecte finantate din IS si 1000 mape realizate. 3.4. Un nr de 2 seminarii pentru schimb de exper cu privire la cele mai bune practici in dom achiz publ finantate din IS, organizate. 3.5. Retea nat de achizitori pentru proiecte finantate din IS - platforma de comunicare nationala, realizata. 3.6. Pachet informativ destinat consultantilor implicati in elaborarea/implementarea proiectelor finantate din IS. Rezultate activitatea 4 4.1. Opt intalniri A.N.R.M.A.P., U.C.V.A.P., AM-uri, ACIS, ACP si AA, organizate. Rezultate activitatea 5 5.1 Un nr de 30 intalniri ANRMAP, UCVAP, AM -uri, ACIS, ACP si AA, organizate. 5.2 Un nr de 15 ghiduri/instructiuni cu privire la modul de interpretare a prev legis nat si a directivelor europene in dom achiz publ aferente proiectelor finantate din IS. Rezultate activitatea 6 6.1. Solutie tehnica, proiect si caiet de sarcini pentru punctul help desk. 6.2. Punct de help-desk permanent in dom achiz publ finantate din IS, site propriu punct help-desk, retea comunicare si schimb de experienta. Rezultate activitatea 7 3 evenimente de tipul schimb de experienta la o institutie cu atributii in domeniul monitorizarii si reglementarii achizitiilor publice dintr-un stat membru al UE, derulate. Rezultate activitatea 8 Structuri functionale cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post). Rezultate activitatea 9 Un management eficient in desfasurarea tuturor activitatilor proiectului, prin care sa se asigure realizarea obiectivelor propuse pentru fiecare activitate. O gestiune eficienta a resurselor financiare ale proiectului.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2259567.33
Cheltuieli eligibile aprobate: 1609928.68
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1287942.96
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 321985.72

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 28-SEP-12 69073.82 14-FEB-13 69073.82 OP 3/05-APR-13 55259.06
2 01-FEB-13 76154.23 10-JUN-13 76154.23 OP 74/01-JUL-13 60923.38
3 27-MAY-13 60388.25 12-JUL-13 60388.25 OP 89/22-JUL-13; OP 90/22-JUL-13 48310.61
4 17-JUL-13 21364.04 25-OCT-13 21364.04 OP 134/25-NOV-13 17091.24
6 30-OCT-13 212807.23 02-DEC-13 212807.23 OP 162/12-DEC-13 170245.78
7 29-NOV-13 159256.62 26-AUG-14 110395.29 OP 214/02-OCT-14 88316.23
8 04-MAR-13 841934.29 26-AUG-14 406650.19 OP 215/02-OCT-14; OP 216/02-OCT-14 325320.15
9 22-MAY-14 224871.37 26-AUG-14 61281.12 OP 217/02-OCT-14; OP 218/02-OCT-14 49024.9
10 30-SEP-14 289054.38 13-OCT-14 289017.27 OP 269/28-OCT-14 231213.82
11 06-JAN-15 201969 26-JAN-15 201969 OP 17/19-FEB-15 161575.2
13 14-MAY-15 79809.39 08-JUN-15 77943.53 OP 117/17-JUN-15; OP 118/17-JUN-15 62354.82
14 29-JUN-15 22884.71 06-AUG-15 22884.71 OP 176/11-AUG-15 18307.77
12 26-MAR-15
16 23-DEC-15
15 31-JUL-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact