Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare pentru POS CCE, Axa 2


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 35755
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - DG Organism Intermediar pentru Cercetare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 265025.37
Contributie nationala: 66256.34
Valoare totala eligibila: 331281.71
Cheltuieli neeligibile: 79507.61
Total proiect: 410789.32

Obiectivul proiectului: Obiectivul specific al proiectului este asigurarea unei operari cat mai facile, eficientre si eficace din partea personalului din Organismului Intermediar pentru Cercetare in SMIS. Prin achizitionarea unor echipamente TI&C performante, vom avea posibilitatea atingerii obiectivelor Axei 2, respectiv: - o buna operare a SMIS, - dezvoltarea organizationala si functionala, - actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si - realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale Proiectul nostru se inscrie in linia generala data de obiectivul general al POAT, in sensul ca sprijina procesul de coordonare si implementare a absorbtiei eficace, eficiente si transparente a instrumentelor structurale alocate pe Axa 2 din cadrul POS CCE.

Rezultate asteptate: 1. Echipamente hardware si software in vederea atingerii unui nivel tehnologic necesar desfasurarii in conditii de eficienta si eficacitate a activitatilor de introducere a datelor in SMIS, achizitionate. 2. Informare si publicitate proiectului asigurata

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 331281.71
Cheltuieli eligibile aprobate: 331281.71
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 265025.37
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 66256.34

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-11 1075 25-OCT-11 1075 OP 11/31-OCT-11 860
2 20-MAR-12 330206.71 26-APR-12 330206.71 OP 85/27-APR-12; OP 86/27-APR-12 264165.37


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact