Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente IT&C pentru functionarea SMIS la nivelul OIRPOSDRU regiunea NE


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 37554
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Nord - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 42181.78
Contributie nationala: 10545.45
Valoare totala eligibila: 52727.23
Cheltuieli neeligibile: 12654.53
Total proiect: 65381.76

Obiectivul proiectului: Dotarea OIRPOSDRU NE cu echipamente TI&C, hardware si software, in vederea operarii corecte, eficiente si eficace a SMIS. Achizitionarea de echipamente TI&C permite Solicitantului sa atinga un nivel tehnologic necesar pentru o buna operare in SMIS, astfel proiectul contribuind atat la indeplinirea obiectivului axei prioritare 2 din cadrul POAT (de a asigura o buna operare a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite acces rapid la informatii la nivelul tuturor institutiilor implicate in procesul de gestionare a instrumentelor structurale si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale), cat si la indeplinirea obiectivului global POAT (de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania).

Rezultate asteptate: R1. Achizitionarea de calculatoare (cu sistem de operare inclus), imprimante de retea si imprimante multifunctionale de retea (cu functie de scanare si copiere inclusa); Ca rezultate / efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est, si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 52727.23
Cheltuieli eligibile aprobate: 52727.23
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 42181.78
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 10545.45

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JAN-12 403.23 12-JAN-12 403.23 OP 10/18-JAN-12 322.58
2 20-JUN-12 382 13-SEP-12 382 OP 146/14-SEP-12 305.6
3 30-JUL-12 51942 13-SEP-12 51942 OP 145/14-SEP-12 41553.6


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact