Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul OIR POS DRU regiune Sud Vest Oltenia


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 37590
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud-Vest Oltenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 57964
Contributie nationala: 14491
Valoare totala eligibila: 72455
Cheltuieli neeligibile: 17178
Total proiect: 89633

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv specific dotarea OIR POS DRU Regiunea Sud-Vest Oltenia cu echipamente TI&C, hardware si software, in vederea operarii corecte, eficace si eficiente a SMIS.

Rezultate asteptate: Achizitionarea de calculatoare (cu sistem de operare inclus),imprimante de retea si imprimante multifunctionale de retea (cu functie de scanare si copiere), asigurata; Ca rezultate / efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia, si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 72455
Cheltuieli eligibile aprobate: 72455
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 57964
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 14491

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JAN-12 2395.5 10-FEB-12 2395.5 OP 36/16-FEB-12 1916.4
2 03-FEB-12 70059.5 19-MAR-12 70059.5 OP 62/20-MAR-12 56047.6


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact