Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitie echipamente TI&C pentru functionarea SMIS la nivelul OIR POSDRU Regiunea NV


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 37662
Beneficiar: Organism Intermediar Regional POS DRU Nord-Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 68079.91
Contributie nationala: 17019.98
Valoare totala eligibila: 85099.89
Cheltuieli neeligibile: 20423.98
Total proiect: 105523.87

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv specific dotarea OIR POSDRU NV cu echipamente TI&C, hardware si software, in vederea operarii coreste, eficace si eficiente a SMIS. Achizitionarea de echipamente TI&C permite Solicitantului sa atinga un nivel tehnologic necesar pentru o buna operare in SMIS, astfel proiectul contribuind atat la indeplinirea obiectivului AP 2 din cadrul POAT (de a asigura o buna operare a SMIS, dezvoltarea lui organizationala si functionala, actualizarea si extinderea sistemului pentru a permite acces rapid la informatii la nivelul tuturaor institutiilor implicate in procsul de gestionare a IS si pentru realizarea unei gestionari eficiente a programelor operationale), cat si la indeplinirea obiectivului global POAT (de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a IS in Romania).

Rezultate asteptate: Achizitionarea de calculatoare (cu sistem de operare inclus), imprimante de retea si imprimante multifunctionale de retea (cu functia de scanare si copiere), achizitionate; Ca rezultate/ efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de OIR POS DRU pentru regiunea NV, si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 94419.99
Cheltuieli eligibile aprobate: 85099.89
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 68079.91
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 17019.98

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-11 344.65 19-DEC-11 344.65 OP 65/20-DEC-11 275.72
2 27-APR-12 94075.34 22-JUN-12 84755.24 OP 106/27-JUN-12 67804.19


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact